Category: Technologie

Falcovani

Co je to Falcování?

Pod falcováním se v tiskařské terminologii rozumí skládání papíru na požadovaný formát. Falcování papíru se provádí ve falcovačce pomocí válců. Falcovačka uchopí tiskovinu a složí ji pomocí mechanického systému v potřebné vzdálenosti (v polovině,...